Altair Simulator
Altari

ALTAIR - budget programmeren in de jaren '70
De ALTAIR was een volwaardige computer voor iedereen.
Kon je het betalen, dan kocht je een beeldscherm en toetsenbord.
Maar had je het geld niet, dan deed je alles binair met de knoppen en de LEDS op het frontpaneel.
In deze simulatie kun je zelf ervaren hoe dat ging.

DEMO
De ingebouwde DEMO bevat een automatisch programma van 15 stappen.
Het is de bedoeling dat je dit programma zelf maakt.
Zet de DEMO modus aan door de DEMO knop AAN (=omlaag) te zetten.
Start de DEMO door de RUN/STOP-knop AAN (=omlaag) te drukken.
De DEMO doorloopt 16 stappen. Bij elke stap wordt een adres gecheckt.
Dit adres wordt getoond met de LEDS A0-A15.
De data die op dit adres staat wordt getoond met de LEDS D0-D7.
Dit zijn de adressen en de data die getoond worden:

TABEL MET PROGRAMMASTAPPEN
stap address data decimal data
01 000 D1..D7=0 0
02 020 D7=1 128
03 040 D7, D6=1 192
04 060 D6, D5=1 96
05 080 D5, D4=1 48
06 100 D4, D3=1 24
07 120 D3, D2=1 12
08 140 D2, D1=1 6
09 160 D1, D0=1 3
10 180 D1..D7=0 0
11 200 D1..D7=1 128
12 220 D1..D7=0 0
13 240 D1..D7=1 128
14 260 D1..D7=0 0
15 280 D2, D4, D6 =1 84
16 300 D1, D3, D5, D7=1 170

Het effect van het programma is dat bij elke stap twee LEDjes als het ware van links naar rechts lopen.
Aan het eind van het programma knipperen alle LEDjes.
Daarna begint het programma weer opnieuw bij stap 1. Een soort looplichtje dus.
In werkelijkheid draait een programma als dit vele duizenden malen sneller, maar dan zou je van het loopeffect niks zien, daarom draait het hier heel langzaam.
Dit programma ga je zelf programmeren.

Je kunt de DEMO opnieuw starten door RUN/STOP omhoog en weer omlaag te zetten.
Of door kort op de RESET-knop te drukken; deze knop 'veert' terug.
Wil je de demo stap voor stap volgen, zet RUN/STOP dan uit (omhoog) en druk herhaalde malen op SINGLE STEP.

ZELF AAN DE SLAG
Zet de DEMO stop. Dus zet de DEMO-knop omhoog en de RUN/STOP-knop omhoog.
Zet alle knoppen 0-15 omhoog.
Wis het geheugen; dat doe je door de RESET-knop twee seconden ingedrukt houden.

Je programma bestaat uit 16 stappen.
Bij elke stap moet je een adres programmeren en de bijbehorende data.
Dat doe je door middel van de knoppen.
Om geld te sparen worden voor adres en data dezelfde knoppen 0-15 gebruikt.
Met de knop DATA/ADDRESS rechtsonder verander je de betekenis van de knoppen.

Dankzij de RESET begin je nu automatisch bij de eerste stap.
Zet DATA/ADDRESS in ADDRESS-modus.
Stel met de knoppen 0-15 het eerste adres in: 0=omhoog, 1=Omlaag.
De LEDS A0-A15 geven het ingestelde adres aan.
Zet DATA/ADDRESS in DATA-modus.

Stel met de knoppen 0-7 de data in: 0=omhoog, 1=Omlaag.
De LEDS D0-D7 geven het ingestelde adres aan.
Leg deze eerste programmastap vast met de knop PROGRAMM; deze knop veert vanzelf terug.
Voor de eerste programmastap is alles nul, dus hoef je eigenlijk alleen maar op PROGRAMM te drukken.
Zet alle knoppen 0-15 weer omhoog.

Ga naar de volgende programmastap door kort op SINGLE STEP te drukken.
Schakel terug naar ADDRESS-modus en leg adres en data vast voor de tweede programmastap.
Je zult merken dat de DATA LEDS na het omzetten van de DATA/ADDRESS hetzelfde oplichten als de ADDRESS LEDS. Dat komt omdat de schakelaars in die stand staan. Zet de schakelaars in de juiste stand voor de DATA.
Druk weer op PROGRAMM enzovoort. Herhaal deze actie voor alle adressen.

TIP: houd op papier bij met welke programmastap je bezig bent!
Ben je het spoor bijster, druk dan een paar keer op SINGLE STEP tot je weer bij de juiste stap bent.
Je kunt adres en data voor die stap wijzigen en de aanpassing vastleggen met PROGRAMM.

DRAAIEN MAAR
Zit het programma erin, zet dan de RUN/STOP-knop omlaag om het te starten.
Laat het aan je docent zien, of maak een video en mail die naar je docent. Zet de ALTAIR niet eerder uit, want daarmee wis je het geheugen, dus ook je programma.
Je ziet, het is een heel gedoe, maar ervaren programmeurs waren razendsnel met de schakelaars en bouwden complete boekhoudprogramma's op deze machine.
Deze online applicatie werd in opdracht van Pictio ontwikkeld door Oguz Gelal in HTML, CSS en JavaScript.

Specially developed for Pictio.nl